Zijn is aandacht
Aandacht wankelt weg
naar horizonten
Keert terug
naar bijkomstigheden
Zet de hakken
in toevlucht
Struikelt over straatleven
Neemt gevoelsridders mee
in spontane acties
van bedachtzaamheid
Zet zich neer
kijkt rond en ziet

De aandacht pakt
van de nevelen van het geluid
Plaatst brokstukken
Houdt zich op in het midden
Duwt zich af van het vasteland

En het geluid verdicht zich
De stemmen verstommen
Rondom is de ruimte

Het warme lichaam zoekt de aarde
De adem van handpalmen en voetzolen
De stilte zet een piramide in de ruimte