Draaiende dansende dradenman
Loslatende draden
Dradendrang
Dradengezang
Dradengezoem
Knap knip knap
Losdradige dradenman
Loslopende zoenvogel
Lopende zonvogel
Schelpenvisvogel
Vuistdikke waardevolle vormvogel
Vliegende god
Dzjinn Dzjinn

Applaus voor de zelfontbranding
Aansteken van hartstochten
Aanzwellen van schaterlach
Voetstappen
Over een wegdek

Hopla, over een omgevallen dag?

Lippen van het eb
Lepelen de zachte zachten van de zee