Ons lieve Heer, wij barsten van de poen
Laat ons op zondag dan toch ook boodschappen doen
Geeft ons op zondag ook gevulde tassen
We hebben niet voor niets die bank- en giropassen

De hele week door zien wij overal reclame
Wat wenst U meer dan dat wij zeggen ja en amen
Geeft ons daarom de ruimte te kunnen blijven kopen
Wij willen, Heer, zo graag door winkelstraten lopen

Nu kunnen wij op zondag slechts in etalages kijken
Om moedeloos te zien de spullen die daar prijken
O Heer, laat eens te meer Uw heerschappij ons blijken

En schenkt koopzondag aan Uwe dochters en Uw zonen
Ootmoedig vragen wij dit U en zullen ons dankbaar tonen
En U moet ons persoonlijk geluk belonen.