Door Gluip Hemelrijk

Het gebeurde bij mij in de straat. Ik zag Hem opstijgen. De weledelstgeboren Heer oftewel meneer van Nazareth. Ik zag het gebeuren. Vanuit het net boven-de-grondse-raam van mijn souterrain. Potverdorie juist voor mijn huis. Ik kon er nog een snapshot van maken met mijn camera van het merk Leep maar, OJÉ, Hij was al boven de huizen uitgestegen, passeerde ter nauwe nood een luchtballon van het merk Zedenflex waarin, hoe was het lot hen allen toch welgevallig en zij maar kruisen slaan en zuchten terwijl hun opgewondenheid niet te stuiten was onder hun pulserend habijt van het merk Roede(daar ging de Bruidegom),de zusters van de congregatie van Salomé. En nog even, maar was die stip Hem of was dat een stofje op het hoornvlies. Het was voorbij. Hij was ten hemel gevaren en IK WAS ERBIJ. Hij had een zwarte jurk aan. Betekende dat iets. Hij was een stuk kleiner dan ik dacht en hij had bijvoorbeeld ook geen baard en lang haar. Was Hij omgord? Had Hij die dag gegeten? Wie zal het zeggen? Er blijven toch allerlei vragen .


Advertentie

De Applauswinkel

Een kleine bijval
Een daverend applaus
Een staande ovatie

U vindt het allemaal in de

Applauswinkel

Klaproos nr.1
1234 JA Handenwringen


Exposities:

De kunstenaar Flint Lijkstreep exposeert t/m 29 februari zijn project
‘Tandeloos’ in het mortuarium van Stoff

In deze expositie trekt Lijkstreep een directe lijn naar de commercie
en legt daarin vooral de nadruk op het masticatieproces,
met name het voorkauwen en het herkauwen.
Veel stropdassen met een koeien- en schapenkoppen

Wegbrengen 13
4321 AZ Stoff