Jouw eiland in de Stille Oceaan. Gili Gede

Als u aan een tropisch eiland denkt dan ziet u brede stranden
En alles ongerept en stellig van natuur
En wat u wenst dat is dan ook aanwezig en voorhanden
Het geluk is daar eenvoudig en van hele lange duur.

Want als je naar de einder kijkt
terwijl een golf het strand bereikt
is alles wat de tijd bestrijkt
slechts een moment van eeuwigheid.

Zo’n eiland dat doet wonderen voor wie zichzelf eens wil belonen
Of moe is van het jarenlang gestaaglijk gezwoeg
Of toe is aan verandering van vaste denkpatronen
En denkt het is zo langzaamaan wel eventjes genoeg
Weldadig kan het blijken even zo’n eiland te bewonen
voor wie door een omstandigheid een andere weg insloeg.

En als je je op de hemel richt
terwijl een ster de nacht verlicht
dan krijg je dadelijk het zicht
op de duiding van het tijdsgewricht.

Om opgewekt en monter weer tot dadendrang te komen
Om kloek en moedig wederom weer aan de slag te gaan
Om helder en verkwikt en dankbaar en volkomen
Verademend en nieuw weer in de werkelijkheid te staan.

Zo kun je wandelen langs het strand
en met jezelf hand in hand
te leven in zo’n tijdsverband
gaat veelal boven het verstand.

Jilles