Het was weer een fantastisch jaar
Want waar men kijkt al is het maar heel even
ziet men het pure enthousiasme leven
In elke straat en ook op elk trottoir

Want waar men kijkt ziet men genegenheid
Men wuift en groet en schudt elkaar de hand
Het is een virus dat zich snel verspreidt
Zoals men dagelijks kan lezen in de krant

Intussen gaat de tijd natuurlijk als een bliksemschicht
En jaar na jaar dat zich aan ons voltrekt
De tijd zo blijkt heeft weinig overwicht
Wij blijven mooi en puur en almaar onbevlekt

Zo duiken wij het nieuwe jaar in als een vis
Springlevend in ons element
Het is dan ook behoorlijk evident
dat wij het ook weer wensen als het is
Van dat we onder geen beding
verstoken zijn van de verwondering