De Metronomist Prof. Dr. Jan Svalken.

Wat is / doet een Metronomist, meneer Svalken.
Een Metronomist houdt zich bezig met de heen en weer gaande beweging die als ijkpunt het midden heeft en die vanuit dat midden alles, dat wil zeggen, de wereld om zich heen, beschouwt.
U houdt zich niet bezig met de op en neer gaande beweging?
Ik weet daar natuurlijk wel het een en ander van maar doe daar geen uitspraken over daar dit niet tot mijn vakgebied behoort. Ik weet dat men in de deze beweging ook vorderingen maakt maar binnen mijn vakgebied wordt daar wel eens meesmuilend over gesproken.
Meesmuilend?
Daar wil ik het bij laten.
Laten wij verder gaan met de heen en weer gaande beweging.
U weet wel:De oever waar wij niet zijn noemen wij de overkant maar die heet dan deze kant wanneer we daar zijn aangeland.
Inderdaad.Maar goed, kunt u wat vertellen over het doel van het Metronomisme.
Het Metronomisme staat voor een duidelijke gang van zaken. Dit in de eerste plaats.
Vanuit het midden geredeneerd is alles duidelijk en zijn er geen misverstanden.
Men neigt en zwaait naar links en naar rechts terwijl men verdomde goed weet binnen de zwaaibewegingen wat het midden is, dan wel de contouren van het midden kan onderscheiden.
Het doel van het metronomisme is dan ook dat de observator zich zo dicht mogelijk met dit middelpunt verwant gaat voelen.
Kunt u hier een voorbeeld van geven.
Alles waar het Metromisme op doelt ligt in de fijnstoffelijkheid der dingen.
Als u iets krijgt aangeboden en u vraagt naar de prijs van het aangebodene en men zegt u, Dit kost negen euro negen en negentig, dan krijgt de Metronomist meteen een vieze smaak in de mond.
Zoals onlangs dat ik op zoek was naar een andere auto en er een aangeboden kreeg voor de prijs van twee duizend negen honderd vijf en negentig euro.
Ik zei nog tegen die verkoper, U bent vast geen Metronomist.
Hoezo, is het gebodene dit dan niet waard?
De fijnstoffelijkheid bemerkt in dit soort gevallen meteen sluwe beweegredenen en aangezien sluwheid een grote heen- en weer gaande beweging maakt is het voor de Metronomist gemene zaak dit soort gevallen gelijk de rug toe te keren.
U draait er nooit omheen begrijp ik hieruit.
Ik ben een Metronomist dus ik ga van links naar rechts, nee, een draaiende beweging ken ik niet.