De stadsdichter kent de stad
roept de stad
onderhoudt de stad
houdt van de stad
De stadsdichter echoot
vanuit vanonder de stad
Hallo? Hallo!
De stadsdichter zoekt spijkers
aan de oppervlakte
Voetje voor voetje
over de rivier
Wankelt over de stadsmuur
Kruipt over daken en pleinen
Rommelt wat
hier en daar
aan hangsloten en vernuft?

Draag een hart
Vier een vereniging
Zet op een rijtje